Hledat:
hledat google plus instagram facebook EN DE FR
telefon medicomclinic
Volejte
zdarma
800 CLINIC
800 254642

Plastická operace nosu

Nos je dominantní částí obličeje a hraje důležitou roli v celkovém vzhledu i v našem životě. Jeho tvar dává obličeji výraz, a tím ovlivňuje i samotnou osobnost. To, jak vypadáme nám usnadňuje nebo naopak ztěžuje komunikaci s ostatními lidmi. Každá změna tvaru nosu je proto i změnou našeho výrazu a je zřetelná již na první pohled. Z uvedených důvodů je nezbytné přistupovat k plastické operaci nosu velice zodpovědně.

Proč v MEDICOM Clinic

1
Zázemí důvěryhodné kliniky s 10letou tradicí v ČR.
4
Odvoz domů zdarma – Po zákroku vás odvezeme domů zdarma v rámci Prahy, Brna, Jihlavy a Ústí nad Labem.
2
Naším cílem je respektování vaší přirozenosti.
5
Nadstandardní péče díky spolupráci plastických chirurgů s korektivními dermatoložkami.
3
Lékaři na telefonu – Naši lékaři jsou vám k dispozici osobně nebo telefonicky kdykoliv je potřebujete.

Přijďte se k nám nezávazně poradit na osobní konzultaci

telefon medicomclinic
Volejte
zdarma
800 CLINIC
800 254642

Slečna Lucie, 25 – administrativní pracovnice
Do videogalerie

Do fotogalerie před a po

Bližší informace

O zákrokuPokyny před a po

Bližší informace o zákroku

Nos má tvar různostranné pyramidy, je charakterizován výškou, délkou, šířkou. Všechny tyto tři rozměry můžeme operací ovlivnit, ve většině případů ve smyslu zmenšení. Spíše výjimečně, u některých typů deformit, je nutno některý z parametrů nosní pyramidy doplnit nebo zvětšit. Stanovení optimálního postupu při plastice nosu je jedním z faktorů, který významně ovlivní výsledek a tedy spokojenost operovaného. Při konzultačním vyšetření plastický chirurg zhodnotí stav nosu a seznámí se s důvody, které vedou pacienta k žádosti o operaci. Výsledná změna může být více či méně nápadná, proto je důležité, aby byl pacient dostatečně informován. Výsledkem konzultačního vyšetření musí být shoda názorů plastického chirurga a pacienta. Každá kosmeticko-estetická operace je svým způsobem originál, proto se dá konečný výsledek zákroku stanovit pouze přibližně. Každý chirurgický výkon má svoji specifiku a dobrý výsledek nezávisí pouze na profesionalitě chirurga, ale i na dodržování pooperačních pokynů.

Kompletní plastika nosu nebo pouze plastika nosní přepážky?

Změnu tvaru nosu vyhledávají ženy i muži. Optimální věkové rozmezí pro korekce nosu je od 18 let, kdy je ukončen růst kostry obličeje, do 35 – 40 let. Horní věková hranice  operace nosu není jednoznačně definována. Dobrý výsledek je podmíněn dostatečnou elasticitou kůže, která se musí přizpůsobit novému tvaru nosu, což je důležité zejména u výrazného zmenšení nosu. Typů a tvarů nosů je bezpočetná řada a různé deformace i odchylky mohou být buď vrozené, nebo získané (úrazy, stavy po operacích apod.). Plastika nosu (tzv. rhinoplastika ) koriguje deformity a velikost jak části kostěné, tak i chrupavčité, přičemž při plastice se operují buď obě tyto části najednou, nebo každá zvlášť. Součástí plastiky nosu může být i plastika nosní přepážky.

Dva typy plastické operace nosu

Plastickou chirurgii nosu lze kategorizovat do dvou oblastí - kosmetické a funkcionální. Kosmetické úpravy se týkají vnější části nosu, například snížení hrbolku nebo zmenšení špičky nosu. Funkcionální se týkají zlepšení funkčnosti nosu, například otevírání nosních cest pro lepší dýchání. Většinou se řeší oboje dohromady. Přání pacientů ohledně tvaru a velikosti nosu jsou mnohdy velice rozdílná. Plastika nosu patří k nejnáročnějším estetickým operacím a vyžaduje nejen technické zvládnutí operace samotné, ale i velkou zkušenost a odhad operatéra. Plastika nosu napomáhá získat vhodnější tvar a proporce nosu při zachování přirozeného vzhledu, a to vždy v harmonickém souladu s ostatními partiemi obličeje. Estetický a funkční význam plastické operace nosu spočívá ve výrazném zlepšení psychického stavu pacienta, zbavuje ho komplexů a přispívá k jeho duševní a tělesné harmonii. Plasticko-chirurgická úprava nosu často zlepšuje nebo upravuje i jednu z hlavních funkcí tohoto orgánu - dýchání.

Jak probíhá plastická operace nosu?

Vlastní operaci nosu provádíme někdy v místním znecitlivění, většinou však v celkové anestezii, přístupem z nosních otvorů (dírek), tedy bez jakýchkoliv vnějších jizev. Při operaci jsou uvolněny a modelovány měkké části nosu, chrupavka a nosní kůstky. Operace trvá 45 – 90 minut a je ukončena fixací nosu sádrovou dlahou a tamponádou nosních dírek, proto je potřeba do jejího vyndání dýchat ústy. Tato tamponáda se odstraňuje do 3 dnů a pacient může opět volně dýchat nosem. Po odstranění tamponády není vhodné prvních 10 dnů čistit nos smrkáním, ale je třeba ho několikrát denně čistit vlhkými vatovými tyčinkami. Otoky a hematomy se často vyskytují při operaci kostěné části a přepážky, zejména kolem kořene nosu a očí. Pooperační bolestivost je velmi mírná a je lehce zvládnutelná běžnými analgetiky. Těsně po operaci se přikládají ledové obklady. Potice sádrové fixase se kontroluje po 5 - 7 dnech. Pooperační jizvy nejsou patrné, neboť řezy zajišťující přístup ke všem nosním strukturám jsou vedeny na sliznici asi 3-4 mm za vstupem do nozder. K šití sliznice je použito vstřebatelného materiálu, který se spontánně uvolní asi za 2 týdny. Sádrovou zevní fixaci je nutno nosit 10 - 12 dní po zákroku, dle typu operace. Kůže nosu i citlivá pleť obličeje pak potřebuje ještě několik dní k regeneraci.

Dlouhodobé hojení po operaci nosu

Současně se sejmutím sádry vstupujeme do velmi důležité pooperační fáze hojení, kterou může chirurg jen těžko ovlivnit. Jedná se zejména o hojení a jizvení hrotu a nadhrotové oblasti nosu, kde tento proces jizvení podkožních měkkých struktur může tvar nosu nepříznivě změnit a negativně ovlivnit původně dobrý výsledný efekt operace. Jedná se o jizevnaté zbytnění této části nosu s výsledným bambulovitým nebo tupým hrotem nosu, v některých případech může dojít i k přitažení hrotu nosu k jedné straně apod. Tyto komplikace hojení nejsou sice časté, ale pokud k nim dojde, je velmi důležité, aby pacient přesně dodržoval chirurgovy pokyny a pečlivě prováděl tlakové masáže nosu, které ve většině případů tyto komplikace při hojení nosu úspěšně vyřeší.

I když je nos již první měsíc po operaci tvarově pěkný, může docházet ještě k občasným otokům (ráno, zvláště po spánku na břiše nebo po námaze), k občasnému zčervenání nosu, zejména při náhlé změně teploty, někdy i k mírné neprůchodnosti nosu způsobené přechodným otokem sliznice. Hojení a jizvení vnitřních struktur nosu je záležitost dlouhodobá, k úplné stabilizaci operovaného nosu dochází po několika měsících. Tento poměrně dlouhodobý proces hojení však samozřejmě nevyřazuje pacienta z běžného života. Vlastní chirurgické hojení je ukončeno přibližně po 4 týdnech. Do běžného životního a pracovního rytmu se může pacient zapojit již po sejmutí sádry, sportování či větší fyzická zátěž je možná postupně po 6 - 8 týdnech po plastické operaci nosu. Z výše uvedeného vyplývá, že pooperační fáze a rekonvalescence je proces dlouhodobý a individuální. Výsledek operace hodnotíme za 2 - 3 měsíce. Definitivně bývá pooperační fáze, ve smyslu jizvení a přestavby jizevnatého vaziva v místě kde chirurg zasahoval, ukončena až za rok po operaci. Teprve poté můžeme hodnotit konečný výsledek.

Nejen tento zákrok lze hradit formou splátkového prodeje přes společnost Home Credit, který Vám na počkání sjednáme na recepci kliniky.

Před zákrokem

Termín a platba

Po poradě s plastickým chirurgem si pacient osobně nebo telefonicky domluví termín operace a předoperačního vyšetření.

Po zaplacení zálohy ve výši 5 000 Kč se stává operační termín závazný pro obě strany. Záloha kryje nutné personální a materiálové výdaje spojené s přípravou operace a je nevratná!

Zbývající částku klient hradí zásadně před operací (v hotovosti, platební kartou nebo uzavře smlouvu o uzavření úvěru Home Credit).

Příprava

Výhodné je opatřit si po větších operacích (liposukce, abdominoplastika, apod.) domů nepropustný povlak na matraci, aby nedošlo k jejímu znečištění.

Upozorňujeme na nutnost vyloučit konzumaci alkoholu, cigaret a kofeinu 48 hod. před a alespoň 24 hod. po operaci.

Upozorňujeme, že akutní zánětlivé horečnaté onemocnění (angína, zánět zubu, akutní hnisavý zánět kůže, viróza – nachlazení, chřipka, apod.) a období několika dní po uzdravení je kontraindikací, při které nemůže být proveden žádný plasticko chirurgický zákrok.

Dva dny před operací nejezte těžká, nadýmavá jídla nebo jídla s velkým obsahem vlákniny (velká množství ovoce nebo zeleniny, zelí, luštěniny, müsli apod.) a vypijte alespoň 2 l vody.

Předoperační vyšetření (provádíme i na naší klinice)

K jakékoliv plasticko chirurgické operaci přicházejí klienti ve stabilizovaném zdravotním stavu, musí být v době operace zdrávi a v dobré fyzické i psychické kondici.

Cílem předoperačního vyšetření je ideálně připravit klienta na zákrok a vyloučit možné komplikace.

U liposukcí a operací v místním znecitlivění stačí většinou základní biochemické vyšetření krve.

U operací v narkóze je nutné ještě i EKG, chemické a sedimentační vyšetření moče. Ostatní vyšetření jsou prováděna pouze výjimečně.

Základní biochemické vyšetření krve - glukóza, jaterní testy, natrium, kalium, urea, kreatinin, CRP, krevní obraz, sedimentace, Quick, APTT (testy na krvácivost a srážlivost krve).

EKG se provádí dle potřeby u onemocnění srdce, cév nebo u vysokého krevního tlaku a pravidelně u všech klientů starších 40 let.

RTG plic se provádí zpravidla u klientů starších 60 let.

Interní předoperační vyšetření je nutné u klientů se závažnějšími chronickými nebo akutními chorobami.

U závažných tělesných nebo duševních chorob je nutné vyjádření ošetřujícího lékaře.

Všechna vyšetření zhodnotí náš lékař několik dní před plánovaným výkonem, aby mohla být eventuálně některá vyšetření opakována nebo doplněna.

Všechna vyšetření je možno zaslat poštou, faxem nebo doručit osobně na recepci.

Výsledky vyšetření nesmí být u zdravých lidí starší, než 1 měsíc, u klientů se zdravotní zátěží ve stabilizovaném stavu 14 dní.

Bez předoperačního vyšetření v dohodnutém rozsahu nebude provedena žádná plasticko chirurgická operace.

Příprava, osobní věci a hygiena:

Den předem a ráno před jakýmkoliv plasticko chirurgickým výkonem doporučujeme použít při sprchování na tělo i vlasy v lékárnách běžně dostupné desinfekční sprchové gely.

Všechny léky, které pravidelně užíváte, vezměte s sebou na zákrok.

Odložte šperky a piercingy (pokud je to možné).

Nepoužívejte v den výkonu na kůži krémy, masti ani tělová mléka.

Nepoužívejte parfémy, naopak deodorant použít lze.

Před operacemi v narkóze nepoužívejte neprůhledné laky - gely na nehty (alespoň jeden prst na levé ruce odlakujte nebo zbavte umělého nehtu).

Odložte těsně před výkonem i kontaktní čočky.

Cenné předměty ponechte doma nebo uložte do trezoru na recepci (s výjimkou mobilního telefonu).

K hospitalizaci si přeneste navíc pouze náhradní spodní prádlo a běžné hygienické potřeby (kartáčky na zuby, pasty, sprchový gel).

Ručníky, žíněnky, košile, župany, přezůvky, ložní prádlo, ubrousky, léky, převazový materiál, jídlo i pití je pro Vás připraveno.

Ostatní informace

Zákrokové sály i pooperační oddělení jsou vybaveny televizí, DVD, rádiem.

Pooperační pokoje jsou vybaveny signalizací a uzamykatelnými nočními stolky a šatními skříněmi.

Upozorňujeme na nutnost dodržení nočního klidu v době od 23,00 hod. do 7,00 hod.

Návštěvy jsou možné výjimečně mimo hlavní provozní dobu 7,00 – 17,00 hod. a je nutné je omezit na nejdéle 30min.

Léky

Nezapomeňte při vyplňování "Anamnézy" uvést názvy všech léků, které pravidelně užíváte nebo jste těsně před plasticko chirurgickou operací užívali.

Týden před plasticko chirurgickou oprerací neužívejte preparáty obsahující kumariny (Warfarin), kyselinu acetylosalicylovou (Aspirin, Anopyrin, Godasal, Thomapyrin, apod.), ibuprofen (Ibalgin, Brufen), naproxen (Nalgesin), vitamin E, enzymy (Wobenzym, Phlogenzym) ani žádné jiné nebo kombinované léky, které tyto látky obsahují. Tyto léky mají vliv na srážlivost krve a mohou vést ke zvýšenému krvácení při a po operaci!

Jako alternativu při bolestech možno zvolit například paracetamol (Paralen, Panadol), při větší bolesti tramadol (Tramal) apod.

Alespoň 4dny před výkonem v tumescentní anestézii nebo narkóze neužívejte chlorpromazin, cimetidin, propranolol, pethidin, chinidin, disopyramid, amitriptylin, imipramin, nortriptylin (Amitriptyline, apod.) a adrenalin nebo podobné látky ve větších množstvích (Sanorin, Olynth, Efedrin apod).

O přerušení předepsané léčby z důvodu plastické operace se poraďte se svým lékařem.

Zákroky v místním znecitlivění: poslední jídlo nejméně 4 hodiny a poslední nápoj (čaj, vodu, džus) nejméně 2 hodiny před začátkem zákroku.

Zákroky v narkóze: poslední lehké jídlo a poslední nápoj (vodu, čaj, džus) nejméně 6 hodin před příchodem na zákrok.

Po zákroku

Po zákroku v obličeji není vhodné řídit motorová vozidla nejméně po dobu 48 hod. (v případě subjektivních potíží i delší dobu). Pacient by měl dle pokynů lékaře užívat doporučené léky ke zmírnění pooperačních bolestí, případně antibiotika. Po zákroku je nutné maximálně omezit pohyby hlavou a krkem i větší tělesnou námahu. V pooperačním období doporučujeme ponechat elastickou bandáž po dobu až pěti dnů a dostavit se ke kontrole kdykoliv při jejím uvolnění či jiných potížích (krvácení, teplota, vzestup bolesti apod. ), dále též dle požadavků lékaře. Stehy se odstraňují postupně do 14 dnů po zákroku, elastický obvaz se přikládá ještě na několik hodin denně. Po odstranění stehů doporučujeme obličej masírovat způsobem a v rozsahu, doporučeném lékařem.

Rozhodli jste se pro plastickou operaci? Chcete, aby vzhled jizvičky byl co nejlepší? Chcete urychlit vstřebávání otoků a podpořit nekomplikované hojení?

Připravujeme

Tým lékařů

Michal Puls
Primář kliniky MEDICOM Clinic
Plastický chirurg
Působnost: Praha
Peter Ondrejka
Vedoucí lékař kliniky v Praze
Plastický chirurg
Působnost: Praha
Petr Pachman
Vedoucí lékař kliniky v Brně a Jihlavě
Plastický chirurg
Působnost: Brno, Jihlava
Pavel Horyna
Vedoucí lékař kliniky v Ústí nad Labem
Plastický chirurg
Působnost: Praha, Ústí nad Labem
Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
Plastický chirurg
Působnost: Brno
MUDr. Radek Lhotský
Plastický chirurg
Působnost: Brno
MUDr. Markéta Majerová
Vedoucí lékařka korektivní dermatologie
Působnost: Praha
MUDr. Katarína Třísková
Korektivní dermatolog
Působnost: Praha
Eva Harapátová
Korektivní dermatolog
Působnost: Praha
MUDr. Martina Neradová Richterová
Korektivní dermatolog
Působnost: Brno, Jihlava
Milada Franců
Plastický chirurg
Působnost: Brno
Josef Kulhánek
Plastický chirurg
Působnost: Praha
Lubomír Šmuk
Vedoucí anesteziolog
Působnost: Praha
Zdeněk Brodecký
Anesteziolog
Působnost: Brno
Přijďte se k nám nezávazně
poradit na osobní konzultaci

telefon medicomclinic
Volejte
zdarma
800 CLINIC
800 254642


Praha

Spálená 14
110 00 Praha 1


Brno

Viniční 235
615 00 Brno-Židenice


Jihlava

Lékařský dům Jihlava
Havlíčkova 34a
586 01 Jihlava

Ústí nad Labem

Poliklinika Stříbrníky
(pod poštou)
Stříbrnická 3034/10
400 11 Ústí nad Labem
Plastická chirurgie MEDICOM Clinic, a.s. © 2004-2016 | Publikování nebo další šíření obsahu stránek Medicomvip.cz je bez písemného souhlasu společnosti MEDICOM Clinic, a.s. zakázáno. | FOREGROUND
Top